Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? Sorusunun cevabını Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir konumuzda açıklamıştık. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istiyorsanız karşınıza hep çıkacak, diğer bir terim ise Yetkilendirilmiş belgelendirme Kuruluşu olacaktır.


Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu, kanunda belirtilen koşullara uygun, TS/EN ISO-IEC 17024 standardına uygun akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterlilik ile yetkilendirilen Mesleki Yeterlilik Kursları ve Mesleki Yeterlilik Sınavı yapmaya yetkili özel şirketlerdir.

 

 

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Kurucuları, ortak, idareci, müdür, temsilci, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel sekreter ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili diğer yöneticileri ile belgelendirme süreçlerinde yer alan teknik ve idari personelinin 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen; devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya karşı işlenen suçlar ile kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, rüşvet, zimmet, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma, mal varlığı değerlerini aklama, tefecilik suçları ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olması, iştigal ettiği; ticari, mesleki ve sanatsal alanlarda meslek ve sanatının icrasından yasaklanmamış olması,

Akreditasyon ve yetkilendirileceği yeterliliklerle ilgili belgelendirme süreçlerini gerçekleştirebilecek gerekli; sisteme, insan kaynaklarına ve teknik, mali, fiziki özelliklere ayrıca yetkilendirileceği alanda yasal düzenleme bulunuyorsa düzenlemede belirtilen şartlara sahip olması ve Sınav ve belgelendirme süreçlerinde görev alacak personeli arasında, son iki yıl içerisinde MYK tarafından her hangi bir kuruluşun yetkisinin iptaline kasıtlı eylemi ile neden olan kişi ya da kişilerin bulunmaması gerekmektedir.

Ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar MYK’den yetki almak zorundadır. 15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen yetkilendirme şartlarını haiz belgelendirme kuruluşları MYK’ye yetkilendirme ön başvurusunda bulunur.

MYK’nin yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde ön başvurusu uygun bulunan kuruluşlarla “Yetkilendirme Ön Sözleşmesi” imzalanır.

Sözleşmesi imzalanan kuruluşların yetkilendirme başvurusu yapabilmesi için sözleşme kapsamındaki ulusal yeterlilikler özelinde “TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar” adlı uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş olması gerekmektedir.

Akreditasyon sürecini tamamlayan kuruluşlar MYK’ye yetkilendirme başvurusunda bulunur. MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme süreçleri sonunda yetkilendirme başvurusu uygun bulunan kuruluşla “Yetkilendirme Sözleşmesi” imzalanır.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklere uygun şekilde sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütür.

 

 

Mesleki Yeterlilik Belgesiz işçi çalıştırmanın yasak olduğunu ve cezası olduğunu Biliyor musunuz?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almama Cezası


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir