Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4 Nisan 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 kanun ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda önemli değişiklikler olmasını sağladı.


Bu değişikliklerin en önemlisi çalışan ve iş dünyasını çok yakından ilgilendiren  Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler oldu. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu Getirilen Meslekler‘de çalışanlar, tebliğlerin bildirim tarihi itibariyle on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.” ibaresinin yer alması çalışanlar için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunu getirdi. Çalışanların On iki ay, yani bir yıl içerisinde Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvurusu yaparak Mesleki Yeterlilik Belgelerini Almaları yasal olarak çalışmaya devam edebilmeleri için zorunlu hale geldi. 

HANGİ MESLEKLERİN SINAV ÜCRETLERİ KARŞILANACAK?

MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavların sınav ve belgelendirme ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır. Mesleki Yeterlilik Belge Sınav ücreti Karşılanan meslekler listesinde hangi meslek gruplarının devlet teşviklerinden yararlanacakları açıklanmıştır.Ayrıca her meslek için belirlenen tarifede yer alan limitten fazla olması durumunda aradaki farkın adaylar tarafından karşılanması gerekeceği belirtilmiştir.

ÇSGB tarafından 25/05/2015 tarihli ilk tebliği ile 40 meslek grubunda, 24/03/2016 tarihli ikinci tebliğ ile 8 meslek grubunda, 26/09/2017 tarihli üçüncü tebliğ ile 33 meslek grubunda olmak üzere toplamnda 81 meslek grununda Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu başlatılmıştır. Tebliğlerin yayınlanma tarihi itibariyle on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. 

Bakanlık Tebliğlerinde yayımlanan 81 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 161 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.” Mesleki yeterlilik belgesi almak için işçiler Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Kurumlar ‘a başvuruda bulunacak ve Mesleki Yeterlilik Kursları‘na katılarak Mesleki Yeterlilik Sınavı‘nda başarılı olmaları durumunda Yeterlilik Belgelerini alarak işlerine devam edebileceklerdir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir